radca prawny
Robert Staszewski

Szanowni Państwo,

od 2011 roku prowadzę własną Kancelarię Prawną. Obsługuję zarówno osóby fizyczne jak i podmioty gospodarcze w tym m.in. grupy spółek z branży budowlanej, spółki z branży farmaceutycznej, internetowej jak również oddziały przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce.


Doświadczenie zawodowe zdobywałem świadcząc pomoc prawną m.in. dla podmiotów z branż produkcyjnych, handlowych i usługowych. Obsługiwałem również spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia0 oraz fundacje.

Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Zapraszam do współpracy
radca prawny Robert Staszewski

Kompleksowa Obsługa prawna

Obsługa podmiotów gospodarczych

Rejestracja spółek
Bieżąca obsługa prawna
Dochodzenie roszczeń o zapłatę (windykacja)
Sporządzanie umów, opinii, analiz

Sprawy rodzinne

Rozwody, alimenty
Podział majątku
Kontakty z małoletnimi
Władza rodzicielska

Sprawy Karne

Obrona podejrzanych
Reprezentowanie pokrzywdzonych
Sprawy o wykroczenia
Postępowania dyscyplinarne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
Ustalenie wypadku przy pracy
Umowy o pracę
Odprawy i inne świadczenia

Kancelaria

Współpraca może przybrać formę jednorazowego zlecenia lub stałej obsługi prawnej.
Zapewniamy pomoc m.in. w następujących dziedzinach:

Prawo handlowe / gospodarcze.
Prawo cywilne
Prawo rodzinne.
Prawo spadkowe.

Prawo spółdzielcze.
Prawo administracyjne.
Prawo wykroczeń.
Prawo karne.

Prawo podatkowe.
Prawo upadłościowe i naprawcze.
Prawo pracy.

Analiza sprawy

Przed nawiązaniem współpracy, każdy z Państwa może skorzystać analizy prawnej swojej sprawy. Podczas spotkania, otrzymacie Państwo niezbędne informacje, nt. możliwości i skuteczności dalszego prowadzenia postępowania lub sposobów najkorzystniejszego dla Państwa zakończenia sporu.

Analiza spraw

Zadzowń +48 693-70-70-78
Kontakt

Windykacja

Obsługiwanym podmiotom gospodarczym zapewniamy

monitoring należności

sporządzenie pozwów

kompleksowe prowadzenie sprawy o zapłatę

nadzorowanie postępowań egzekucyjnych

Odszkodowania

Osoby indywidualne, mogą skorzystać z usług Kancelarii w celu uzyskania satysfakcjonującej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.
Zapewniam kompleksową pomoc prawną w przypadku:

wypadki komunikacyjne

błędy medyczne

wypadki przy pracy

szkody majątkowe i rzeczowe

Kontakt

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Robert Staszewski Kancelaria Radcy Prawnego jako Administrator danych osobowych informuje, że realizuje swoje obowiązki w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym przestrzega Polityki Ochrony Danych Osobowych (dokument do wglądu w siedzibie Firmy), na zasadach i w zakresie określonym w Klauzuli informacyjnej.

Robert Staszewski
Kancelaria Radcy Prawnego
NIP: 8951613048

+48 693-70-70-78

Kancelaria Wrocław
ul. J. Iwaszkiewicza 22/17
52-211 Wrocław
Tel. +48 693-70-70-78

Kancelaria Kamień (gm. Długołęka)
Kamień, ul. Bursztynowa 101A
55-095 Mirków
Tel. +48 693-70-70-78© Copyright. Robert Staszewski. Wszelkie prawa zastrzeżone.